Zarejestruj sie! | Hasło ?
     
Zakopane Forum - Strona Główna » Tagi » koscieliska
Tematy oznaczone jako koscieliska
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Spacerek Dolin? Ko?cielisk?


Szlak jest bardzo prosty, ale za to bardzo efektowny. Nie wymaga praktycznie ?adnego wysi?ku, jedynie ciut pod koniec przy schronisku Ornak. Mo?na by powiedzie?, ?e jest to deptak, bo jest licznie odwiedzany, prawie p?aski i szeroki.

Uroki tego miejsca to przede wszystkim niesamowite widoki i rzeka p?yn?ca obok nas. Dla chc?cych troch? wra?e? polecam Jaskini? Mro?n? - o?wietlona, p?atna, ciasna :P czy te? pi?kny W?wóz Kraków (dla geologów i innych pasjonatów to niezwyk?e miejsce).

Je?li natomiast kto? nie ma si?y na spacer lub mu si? nie chce, to mo?na skorzysta? z doro?ek, które doje?d?aj? do polany, któr? uwa?am za najbardziej widokow? na szlaku.
31180 139

Dolina Ko?cieliska


http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Ko%C5%9Bcieliska
http://www.gory-szlaki.pl/dolina_koscieliska.htm

By?em z wycieczk? kilkunastoosobow? w sobotni dzie?. Przyjechali?my bardzo wcze?nie - bo o 8 rano.
W zwi?zku z tym by?o cicho i spokojnie - brak innych turystów.
Zaskoczony by?em jej szeroko?ci? u podstawy.... wcale nie wygl?da na to iz jeste?my w Tatrach... za to wzrok móg? spokojnie w?drowa? po okolicy ...
zapodam kilka zdj?? z tej wycieczki....
27106 67

Czerwone Wierchy z Doliny Ko?cieliskiej


Nie znalaz?am pasuj?cego tematu o Czerwonych Wierchach, wi?c zapytam tu ;-)

Wybieramy si? w Tatry pod koniec maja i chcia?abym zaatakowa? w ko?cu Czerwone Wierchy (wcze?niej nie nadarzy?a si? okazja, a nie mo?na przecie? tylko wci?? z rozmarzeniem obserwowa? ich z oddali :-P ). Niestety to nasz pierwszy wyjazd w góry w tym sezonie, nie mieli?my teraz czasu/mo?liwo?ci si? dobrze rozchodzi? (przed rozpocz?ciem sezonu tatrza?skiego lubi? si? rozchodzi? najpierw w rodzinnych Beskidach, bo mimo, ?e 'na co dzie?' du?o chodzimy po mie?cie, to jednak kilometry robione po p?askim a kilometry w górach znacznie si? ró?ni?) wi?c boj? si?, ?e nasza kondycja nie b?dzie powala? (tym bardziej, ?e w?a?nie sko?czyli?my chorowa?...) i szukam trasy, która nie b?dzie bardzo ci??ka.
My?la?am o trasie Kiry - Dolina Ko?cieliska - Ciemniak - Ma?o??czniak - Kondracka Kopa - Kasprowy Wierch (a z Kasprowego w zale?no?ci od stopnia zm?czenia w dó? ...
12529 16

Ornak - Dolina Ko?cieliska


Schronisko górskie na Hali Ornak dzia?a od 1948 roku i jest jednym z najch?tniej odwiedzanych schronisk w Tatrach. Dosta? si? do niego mo?na m.in. przez Dolin? Ko?cielisk?, która nale?y do najpi?kniejszych po polskiej stronie Tatr.

Czy kto? nocowa? w schronisku na Ornaku i mo?e nam powiedzie? co? na temat warunków, cen i klimatu w tym schronisku :?:

11941 13

Dolina Lejowa i Dolina Ko?cieliska


Patrz?c na ten dzia? stwierdzi?am, ?e warto tu doda? jeszcze jedn?, króciutk? tras? spacerow? ?wietn? zarówno dla osób z du?ym l?kiem wysoko?ci jak i dla osób, które w Tatrach s? po raz pierwszy i ich kondycja nie pozwala jeszcze na wi?ksze wyprawy, a maj? ochot? poobcowa? z natur? i pooddycha? ?wie?ym powietrzem (albo po prostu odpocz?? po ci??szych wyprawach w otoczeniu lasu, polan i wody tak jak zrobili?my to my w tamtym roku) - Dolin? Lejow?. Nale?y tu te? doda?, ?e nie jest to popularne miejsce dzi?ki czemu jest tam bardzo spokojnie (w trakcie spaceru spotkali?my tam dwie osoby), co jest niew?tpliwie wp?ywa na jej urok.

Droga zaczyna si? na Polanie Bia?y Potok, mija ska?? Mi?dzy ?ciany i wiedzie ?ó?tym szlakiem spokojnie przez las, przez ??ki, nad przyjemnie szumi?cym Lejowym Potokiem, przechodz?c przez kilka polan, miejscami ukazuj?c widok na szczyty. Nast?pnie skr?ca czarnym szlakiem, prowadz?c delikatnie do ...
8869 9

Relacja z 5 dni w Tatrach


Zakopane zasta?o nas deszczow? aur?, jednak opady mimo, ?e by?y bardzo intensywne, by?y przelotne, wi?c wybrali?my si? na spacer do Doliny Ko?cieliskiej - najpierw droga do Schroniska na Hali Ornak na ciep?? herbat?, a kiedy przesta?o pada? do Smreczy?skiego Stawu i nast?pnie do W?wozu Kraków i Smoczej Jamy, tak?e pierwszy dzie? w pe?ni spacerowy i na luzie :-)Nast?pnego dnia prognozy pogody nas ucieszy?y wi?c wyruszyli?my z samego rana znów w kierunku Doliny Ko?cieliskiej, ale tym razem za Wy?ni? Kir? Mi?tusi? odbili?my czerwonym szlakiem w kierunku Ciemniaka. Pierwsze 30minut drogi by?o mocno m?cz?ce i potrzebowali?my kilku parominutowych postojów na tym fragmencie, ale potem sz?o si? ju? bardzo fajnie (jedynie jeszcze ma?y kawa?ek drogi po Polanie Up?az sprawi? ?e si? troch? zdyszeli?my). Na Chudej Prze??czce zasta? nas jednak ...
8278 12


Statystyki wizyt
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Najlepsze Zakopane Forum
Pogoda Zakopane z serwisu

Tatry Forum