Zarejestruj sie! | Hasło ?
     

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: czy, grupie, kims, samotnie

W grupie, z kim? czy samotnie ?
Autor Wiadomość
VS84
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2012-01-19, 03:00   W grupie, z kim? czy samotnie ?

Stella napisał/a:
VS84 - zauwa?y?am, ?e Ty w ogóle po górach chodzisz sam - nie brakuje Ci towarzystwa w tych w?drówkach? Ja owszem, w wi?kszej grupie czy z kim? obcym nie lubi? chodzi?, bo ci??ko wtedy dobrze zgra? tempo, ale ca?kowicie sama te? sobie nie wyobra?am chodzi? ;-) I tu mam tu o tyle dobrze, ?e przez tyle lat chodzenia z moim m??em po p?askim i po górzystym wyrobili?my sobie podobn? kondycj?, podobny styl i podobne tempo :-D


Nie chc?c tam zbacza? z tematu odpowiem na Twoje pytanie tutaj, a by? mo?e jeszcze kto? si? wypowie ;-)

A wi?c ja po górach do tej pory chodzi?em sam, ale ostatnio zacz??em chodzi? te? w mniejszych czy wi?kszych grupach, wi?c powoli ju? jakie? porównanie mam i wnioski s? z tego ró?ne. Wszystko zale?y od trasy, dnia, pogody i wielu innych rzeczy.

Za chodzeniem samotnie przemawia u mnie mi?dzy innymi w?a?nie tempo, które sam sobie dobieram, prawie w ogóle si? nie m?cz?c. Nawet szlaki przebyte samotnie szybciej ni? te przebyte w grupie w d?u?szym czasie, mniej mnie m?cz?. Bo tempo ustalam sobie od dyspozycji w danej chwili, nie musz? nikogo goni?, zwalnia? jak kto? wolniej idzie, czyli nie ma tak zwanego tempa szarpanego, które mnie potrafi zm?czy? ;-) Fajnie te? jest czasem poby? w tych górach samemu i poczu? ?e s? ca?e Twoje... ;-) Cisza, spokój, widoki tylko Ty i góry :-) Minusem natomiast jest w?asnie to, ?e czasem chcia?oby si? do kogo? odezwa?, z kim? podzieli? wra?eniami, odczuciami itp. Po prostu z kim? mo?e by? o wiele milej... ale to zale?y w?a?nie u mnie od dnia i nastroju, dlatego czasem wol? z kim? a czasem po prostu sam. Chocia? na dzie? dzisiejszy wygrywa u mnie chodzenie samemu ;-) Ale wszystko si? mo?e jeszcze zmieni?, bo na pewno ca?kiem by mi odpowiada?o, chodzenie z bliska mi osob?, ale na to jeszcze trzeba troch? poczeka? ;-)

Jeszcze mo?na chodzi? w du?ych grupach i te? czasem jest to fajne np: na zlotach czy tym podobnych imprezach, wtedy jest bardzo weso?o i te? ca?kiem inne wra?enia :-)

Wi?c tak naprawd? nie ma na to regu?y jak jest najlepiej, tylko wszystko zale?y u mnie od okoliczno?ci, danego dnia, nastroju itp.

Chocia? jest jeszcze co? takiego jak dobór trasy i tu ju? wiem, ?e np. zim? czy na trasach trudnych technicznie powinno si? chodzi? ze znajomymi Ci osobami i takimi którym mo?esz zaufa?, a nie bra? osób których mo?liwo?ci, do?wiadczenia i umiej?tno?ci nie znasz... bo si? mo?e to nie najlepiej sko?czy?... :-/ Po prostu jest to dla mnie ma?o bezpieczne... i uwa?am, ?e jak ju? si? idzie gdzie? z nieznajomymi to wybiera? trasy w miar? ?atwe i bezpieczne na pocz?tek :-)

Na razie to tyle ode mnie ;-)
 
 
PIWO
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2012-01-19, 13:10   

Wol? sam . Wychodz? w góry o której chc? , odpoczynki robi? kiedy chce tylko czasami nie ma kto zdjecia zrobi? :D
 
 
VS84
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2012-01-19, 13:24   

No wi?c jak wida? wszystko zale?y od ró?nego rodzaju sytuacji w jakich jeste?my, moje ulubione chodzenie te? by? mo?e kiedy? si? zmieni na inne ;-) Chocia? do samotno?ci w górach to na pewno co jaki? czas b?d? wraca?, bo w ko?cu sentyment pozostanie :-)

PIWO napisał/a:
tylko czasami nie ma kto zdjecia zrobi? :D


Stawiasz PIWO i robisz zdj?cie :mrgreen: nie widz? wi?c problemu :-P
 
 
borsuk6x9 Wiek: 53
Dołączył: 27 Sty 2011
czyli 4442 dni temu

Posty: 573
Tematy: 6
Otrzymał 15 piw(a)
Skąd: ?ód?
Wysłany: 2012-01-19, 14:38   

oczywi?cie nikt nikomu nie zabroni chodzi? samotnie ale ze wzgl?dów bezpiecze?stwa lepiej jest chodzi? co najmniej we dwójk? (dwoje). wi?ksza grupa to konieczno?? dostosowania si? do najs?abszego ale te? ma swój urok.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
 
VS84
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2012-01-19, 14:44   

Szczerze mówi?c to mam wra?enie ?e chodz?c z kim? bardziej ryzykuj? i mniej uwa?am ;-) Tym bardziej jak widz?, ?e przede mn? kto? sobie ?wietnie radzi... a jak id? sam bardziej si? skupiam i moje kroki s? bardziej przemy?lane ;-) Tylko chodzi mi tu o te wyj?tkowo trudne trasy ;-)
 
 
forever Wiek: 47
Dołączył: 21 Paź 2011
czyli 4175 dni temu

Posty: 102
Tematy: 2
Otrzymał 20 piw(a)
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2012-01-19, 15:08   

Z jednej strony popr? to co napisa? borsuk6x9, chocia? w dwie osoby ze wzgl?dów bezpiecze?stwa. Cho? VS84, te? rozumiem. Za starych czasów, gdy chodzi?em par? lat na si?owni?, stara?em si? chodzi? samemu. Nie potrzebowa?em towarzystwa by si? mobilizowa?, by pogada?. Cz?sto inni wi?cej czasu po?wi?cali na ogl?danie si? w lustrze ni? na ?wiczenia :mrgreen: Wiem, ?e to kompletnie ró?ne pasje i zainteresowania.

Ale b?d?c samemu, bardziej potrafi?em si? skupi? na tym co robi?. Mimo wszystko w góry raczej samemu bym si? nie wybra?. Cho?by by z kim? cieszy? si? widokami, wymienia? uwagami, pogada? jak cz?owiek :-) itp.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Stella Dołączyła: 06 Gru 2011
czyli 4129 dni temu

Posty: 207
Tematy: 10
Otrzymał 25 piw(a)
Skąd: Beskid S?d./Kraków
Wysłany: 2012-01-20, 02:50   

Rozumiem, bo kiedy? du?o je?dzi?am na rowerze i najlepiej je?dzi?o mi si? samej skupienie si? na trasie, cisza, czysty umys?, wysi?ek i brak konieczno?ci czekania na kogo? kto nie umie zacisna? z?bów i jecha? dalej nawet kiedy boli ;) Ale w pieszych w?drówkach towarzystwo jest mi nieodzowne - w góry koniecznie M??, na innych trasach równie dobrze chodzi mi si? z bratem - mimo, ?e ma kiepsk? kondycj? je?li chodzi o wi?ksze piesze w?drówki (co ciekawe uprawia MTB i w tym jest ca?kiem dobry :-P ). Po pierwsze chodzi o mo?liwo?? dzielenia si? odczuciami, dzielenia z kim? tego pi?kna i wyj?tkowo?ci (nie tylko na pokazywanych pó?niej innym zdj?ciach, ale te? na miejscu), po drugie mo?liwo?? otworzenia do kogo? ust, zagadania si? i odwrócenia uwagi od zm?czenia, a po trzecie pozostaje kwestia wi?kszego poczucia bezpiecze?stwa.
Cho? musz? przyzna?, ?e nasze pierwsze wspólne wyj?cie w góry z m??em mia?o ma?o wspólnego ze wspólnie pokonywan? drog?, bo ja wybija?am do przodu i bez postojów dochodzi?am na gór? (przyzwyczajenie po w?drówkach z tat?, który nie dawa? mi taryfy ulgowej), a on szed? za mn?, robi? sobie przerwy i dochodzi? do mnie pó?niej. Na szcz??cie po jakim? czasie nasza kondycja si? wyrówna?a, wypracowa? si? wspólny styl chodzenia - ja nauczy?am si? odpoczywa? (z reszt? robi? du?o zdj?? wi?c jest du?o dodatkowych przerw), on nauczy? si? przechodzi? du?e kawa?ki trasy za jednym zamachem i teraz nie wyobra?am sobie, ?eby z kim? mog?o mi si? i?? lepiej ;-) Z reszt? to on jest u nas tym ostro?nym i przezornym wi?c ma mnie kto pilnowa? i hamowa? :-P
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
VS84
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2012-01-20, 06:17   

Ja jeszcze dodam, ?e samotne chodzenie przynajmniej u mnie ma jeszcze to do siebie, ?e wi?cej ciekawych i serdecznych ludzi poznaj?, bo zawsze do kogo? si? tam odezw? na szlaku albo kto? do mnie i ca?kiem ciekawie idzie sobie porozmawia?. Za? id?c w grupie zwykle nikogo nie poznaje, bo zainteresowany jestem tymi z którymi id? ;-)
 
 
Stella Dołączyła: 06 Gru 2011
czyli 4129 dni temu

Posty: 207
Tematy: 10
Otrzymał 25 piw(a)
Skąd: Beskid S?d./Kraków
Wysłany: 2012-01-20, 14:08   

Ja jestem raczej odludkiem, wi?c nawi?zywanie kontaktów na szlaku niezbyt mnie interesuje - co innego poznanie jakich? ró?norodnych ludzi w schronisku/w trakcie postoju (czy np w poci?gu) i wymiana spostrze?e?/wspomnie? ;-)
Np jad?c do Pragi jechali?my poci?giem z dwoma Meksykanami, Kolumbijk?, Amerykank? o rosyjskich korzeniach, dwoma Norwe?kami (w drug? stron? ze Szwajcark? i Kanadyjczykiem) i droga up?yn??a nam ?wietnie na wymianie wra?e? z podro?y oraz rozmowach o stereotypach i ró?nicach zwyczajów w naszych krajach ;-)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
VS84
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2012-01-20, 14:15   

Stella napisał/a:
Ja jestem raczej odludkiem


Stella ja te?, chyba wida? zreszt?, jakbym nie by? to bym sam po górach nie chodzi?, w dodatku nie?mia?y jestem :-) Ale powy?ej 2000 m.n.p.m. ludzie potrafi? by? naprawd? wyj?tkowi, a jeszcze w zim? gdzie jest ich tam naprawd? ma?o, to ju? nie mówi? :-) Po za tym Ty masz z kim chodzi?, wi?c si? nie dziwi?, ?e poznawanie kogokolwiek na szlaku Ci? nie interesuje ;-)
 
 
Paolo Dołączył: 23 Sty 2012
czyli 4081 dni temu

Posty: 69
Tematy: 4
Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-02-06, 12:12   

Ciekawy temat zosta? poruszony. Jak ju? wcze?niej zosta?o napisane, ze wzgl?dów bezpiecze?stwa warto jednak wybra? si? z kim? na wycieczk?, jednak ludzka natura, a zw?aszcza ta, która gna w Tatry rz?dzi si? innymi nieco prawami. Zdarza mi si? samemu wyj?? na szlak, lecz tak naprawd? by? samemu to niecz?sto si? zdarza. Kto? zawsze wyminie i niezale?nie od miejsca, czy te? pory roku.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Start.Zakopane Dołączył: 01 Cze 2011
czyli 4317 dni temu

Posty: 230
Tematy: 0
Otrzymał 2 piw(a)
Skąd: Zakopane
Wysłany: 2012-02-07, 10:09   

Racja,mo?e tutaj chodzi o samotno?? w sensie braku notorycznego towarzysza podró?y. Nie masz si? do kogo odezwa? oprócz sporadycznego Dzie? Dobry podczas wymijania innych osób. To te? trzeba wzi?? pod uwag?.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
rynnn Wiek: 33
Dołączyła: 06 Wrz 2011
czyli 4220 dni temu

Posty: 76
Tematy: 3
Otrzymał 3 piw(a)
Skąd: Rybnik
Wysłany: 2012-02-24, 20:57   

Nigdy nie by?am sama w górach - zawsze z ch?opakiem albo ze znajomymi, ale szczerze powiem ?e raz chcia?abym pojecha? ca?kiem sama, by? zdana tylko na siebie, poczu? t? ''wolno??''. Generalnie im mniej osób tym bardziej mo?na nacieszy? si? górami, w?drówk?. Bo przy wi?kszej grupie niestety, ale problemem jest tempo.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Start.Zakopane Dołączył: 01 Cze 2011
czyli 4317 dni temu

Posty: 230
Tematy: 0
Otrzymał 2 piw(a)
Skąd: Zakopane
Wysłany: 2012-03-02, 14:45   

Jak ju? stwierdzili?my powy?ej: ma to swoje plusy oraz minusy,ale samotna w?drówka po szlaku z pewno?ci? zmusza do refleksji,a tak?e zapewnia chart ducha. Wszystko zale?y równie? od pory roku moim zdaniem. Dla przyk?adu sezon zimowy: trudno si? wybiera? samemu lub we dwie osoby, si?? rzeczy potrzebujemy wi?kszego grona. Sezon letni natomiast sprzyja podró?y we dwójk? :)
  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Viola
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2012-03-06, 22:15   

Ja preferuj? w?drówki w ma?o licznym gronie, im wi?cej osób tym ka?dy chce gdzie? indziej i??, nie mówi?c o tempie w?drówki. Ja osobi?cie od dwóch lat je?d?e w tatry z siostr?. Jeste?my zgodne co do danego szlaku, tempo równe, a co najwa?niejsze dla mnie postrzegamy w ten sam sposób pi?kno otaczaj?cego nas miejsca, brak turystów na szlakach i ta wspania?a cisza......cudnie wtedy jest :)
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Statystyki wizyt
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Najlepsze Zakopane Forum
Pogoda Zakopane z serwisu

Tatry Forum