Zarejestruj sie! | Hasło ?
     
Zakopane Forum - Strona Główna » Tagi » zimowe
Tematy oznaczone jako zimowe
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Zimowe wej?cie Wo?owiec > Rako? > Grze? 12.02.2012


By?a to nasza pierwsza powa?niejsza zimowa wyprawa.
Ze schroniska wyruszyli?my o 8 rano. Troch? mro?no, ale s?onecznie. Nudny pocz?tkowy szlak przez las ci?gn?? nam si?. Ale w ko?cu pojawi? si? cel naszej wyprawy - Wo?owiecPo d?ugim podej?ciu troszk? zmodyfikowanym szlakiem przez dolin? chocho?owsk? dotarli?my na Rako?. Stamt?d ju? o krok od g?ównego celu wycieczki.


No i w ko?cu upragniony szczyt:)


Pogoda by?a rewelacyjna, widoki by?y niesamowite...Na szczycie sp?dzili?my jakie? 2 godziny relaksuj?c si?, ogl?daj?c panoram? Tatr i robi?c zdj?cia...
Powrót odby? sie tras? przez Rako?, i o zachodzie s?o?ca dotarli?my na Grzesia który te? przywita? nas cudownymi widokamiDo schroniska dotarli?my oko?o godziny 18, po zrobieniu ...
9487 14

Wyposa?enie na zimowe wyj?cia w Tatry


No temat dla mnie super i jak najbardziej na czasie :-) Tym bardziej, ?e w wy?szych partiach gór ju? w Tatrach mamy warunki zimowe.

Ja szczerze mówi?c dopiero b?d? zaczyna? zimowe chodzenie, ale ju? przedsmak tego mia?em na Giewoncie, Kozim Wierchu, ?winicy czy w tym tygodniu na Rysach gdzie by?o, wr?cz piekie?ko: mg?a, deszcz, deszcz ze ?niegiem, zamiecie i wiatr ;-) Prawdziwa zima to jeszcze nie jest, ale ju? chodzenie wygl?da ca?kiem inaczej ni? latem czy wczesn? jesieni? wi?c te? sprz?tu i wyposa?enia wymaga ca?kiem innego.Zdj?cia nie odzwierciedlaj? do ko?ca rzeczywisto?ci bo na nich nie wida? wiatru, a to by?a najgorsza rzecz tego dnia, która niesamowicie utrudnia?a wej?cie...

Ale dzi?ki temu, ?e szed?em z bardzo do?wiadczonymi osobami, dowiedzia?em si? ile sprz?tu mi jeszcze brakuje ;-) Bo póki co to w?a?ciwie mam tylko raki, kurtk? i r?kawiczki ...
8257 21

Kto? z okolic Nowego S?cza ch?tny na zimowe Tatry ?


Witam. Jako i? ci??ko znale?? kogo? kto podziela?by t? wspania?? pasj? , chcia?bym zapyta? czy jest na forum kto? kto je?dzi lub chcia?by je?dzi? w Tatry zim?? Najlepiej kto? kto jest pocz?tkuj?cym lub bardziej do?wiadczony, który pomóg?by laikowi postawi? pierwsze kroki.
5860 1

wyjazd w ferie zimowe


Witajcie po trzech latach. Wstyd si? przyzna? ale zapomnia?em o istnieniu forum. Wp?yw na to mia? niew?tpliwie fakt, ?e budowali?my w?asny domek i nasze ?ycie to by? galop. W ukochanym Zakopanem nie byli?my z ?on? ju? dwa lata i t?sknimy coraz bardziej ale niestety wydatki, które ponie?li?my podczas budowy nie rokowa?y ?eby to si? zmieni?o. Jednak wypad?em na wspania?y plan i w tajemnicy przed ukochan? miesi?c temu ze zwyk?ego s?oika zrobi?em skarbonk?, zaklei?em zakr?tk? i ka?dego dnia wrzucam tam minimum 3z? ?eby ostatniego stycznia 2017 roku og?osi? ?once (w urodziny), ?e w lutym jedziemy w góry. Z moich oblicze? wynika, ?e powinienem uzbiera? oko?o 700z?. Przy naszym stylu ?ycia na wycieczkach to powinno wystarczy? na sp?dzenie kilku dni(planuje 4 noclegi) w Zakopanem. Co s?dzicie o takim planie? Trzymajcie kciuki ?eby si? uda?o.
2797 4


Statystyki wizyt
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - manga
Najlepsze Zakopane Forum
Pogoda Zakopane z serwisu

Tatry Forum