Zarejestruj sie! | Hasło ?
     
Zakopane Forum - Strona Główna » Tagi » tatrach
Tematy oznaczone jako tatrach
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Traktowanie zwierz?t w Tatrach i Zakopanem !


Widzisz dopóki b?d? ch?tni do korzystania z takich us?ug to to chyba si? nie zmieni. Chyba jest po prostu taka znieczulica w tej kwestii, rzadko si? spotyka, by tury?ci si? tym przejmowali :-( i wobec tego nikt nic nie robi w tej kwestii, by te zwierz?ta mog?y godnie ?y?. Jest to naprawd? bardzo przykry temat
28732 118

W?drówki po tatrach zim? dla pocz?tkuj?cych


Witam od kilku lat góry a przede wszystkim tatry s? moj? pasj?....
Mam ju? ma?e do?wiadczenie w chodzeniu po górach ale ma?y mi si? sprubowanie czego? nowego a mianowicie tatr w zimowej oprawie...
I tu pojawia si? kilka pyta? do ludzi którzy takie w?drówki maj? ju? za sob? mo?e kto? ma przed sob? i tak?e ma ten problem i szuka partnerów na 1 wedrowke.
Moje pytania to:
-od czego zacz?? zimowa przygode (od czego wy zaczynali?cie) nie chodzi mi o przej?cie do morskiego oka albo do jakiego? schroniska lecz o co? ciekawszego wy?szego...
-czy musz? mie? raki,
-czy trzeba jako? si? do tego zabezpiecza?,
-ogólnie jak pierwszy raz wyj?? w Tatry zim?

Z góry dzi?kuj? i pozdrawiam!
23404 74
22129 42

Kto i gdzie widzia? nied?wiedzia w Tatrach?


Kto z Was i gdzie widzia? nied?wiedzia w tatrach? Kiedy mieli?cie okazj? podziwia? uosobienie si?y natury? A czy widzieli?cie tak?e m?ode?

Ja zawsze marzy?em, ?eby spotka? nied?wiedzia, cho?by nawet tylko z bardzo du?ej odleg?o?ci. Jestem na szlakach górskich praktycznie co roku od przesz?o 12 lat i to w ró?nych porach roku, ale jako? nie mam tego szcz??cia.
20131 51

Ulubione miejsce w Tatrach


Ka?dy z Nas ma takie miejsce w tatrach,gdzie cz?sto wraca,gdzie czuje ?e to jest jego miejsce na Ziemi.Ja mam takie miejsce,ale jestem ciekawa Waszych miejsc.Piszcie gdzie ch?tnie wracacie :-) .
19546 81

Najpi?kniejszy szlak w Tatrach


Uwielbiam szlak z Palenicy Bia?cza?skiej przez Dolin? Roztoki, Dolin? Pi?ciu Stawów, Prze??cz Krzy?ne, Dolin? Pa?szczyc? do Murowa?ca i przez Dolin? Jaworzynki do Zakopanego. D?uga trasa, m?cz?ca, ale pe?na pieknych widoków. Na pewno jeszcze kiedy? j? przejd?.
16558 24

Jaki przewodnik po Zakopanem i Tatrach?


Chcia?bym prosi? Was o rad? w kwestii sprawdzonego przewodnika po Zakopanem i okolicach (w formie papierowej rzecz jasna ;-) ).
Zakopane znam ju? jako tako ale od przybytku wiedzy g?owa nie boli :-D
Polecicie jakie? sprawdzone i ciekawe wydania?
14080 22

Najnudniejszy szlak w Tatrach


- Droga do MOKa
- Dolina Starorobocia?ska
- Szlak z Chocho?owskiej na prze??cz Iwanick?
... bo d?uuuugo, nudno i bez widoków :mrgreen:
13258 34

Niedzielne przebie?ki po Tatrach Zachodnich :)


Witam po raz kolejny wszystkich serdecznie.

Dzisiaj chcia?em si? z Wami podzieli? wra?eniami z mojego ca?kiem nie dawnego wyjazdu w Tatry. Akcja mia?a miejsce 6 litopada 2011 roku ;-) Celem wyprawy by?y tym razem nietypowo ja na mnie ;-) Tatry Zachodnie i s?ynne Czerwone Wierchy :-). Przej?? mia?em sobie z Kir do Kondrackiej Kopy i wróci? do Ku?nic przez Hal? Kondratow? i Kalatówki.

W Kirach by?em nieco po godzinie 8:00 i o 8:20 wyruszy?em Dolin? Ko?cielisk? w stron? Ciemniaka. Nad ranem dosy? mro?no, ale w ko?cu pora roku ju? do tego zobowi?zywa?a.W my?l zasady, ?e na pierwszym podej?ciu si? rozgrzej? w krtórk? chwil? za ciep?o si? nie ubra?em. Na pocz?tku by?o mi dosy? zimno, ale ju? po 20 minutach dotar?em do rozwidlenia szlaków. Tutaj si? troch? przestraszy?em, jak zobaczy?em na s?upku, ?e do Ciemniaka pozosta?o 3 ...
10558 15

Najm?odsi w Tatrach


Mam do was takie pytanie. Co s?dzicie o zabieraniu ma?ych dzieci w wysokie góry? Mam na my?li wycieczki z dzie?mi w noside?kach np. na Rysy. Jak my?licie jest to oznaka prawdziwej pasji i ch?ci zara?enia ni? swojej pociechy czy raczej oznaka totalnej g?upoty i nieodpowiedzialno?ci?
Tak sobie my?la?am ostatnio, ?e ja chyba raczej nigdy nie zdecydowa?abym si? na co? takiego. Wystarczy chwila nieuwagi, zm?czenia, za?amanie si? pogody i o nieszcz??cie nietrudno.
A ju? nie wspominaj?c o ludziach, którzy zabieraj? male?kie dzieci bez noside?ek. Dwa lata temu mia?am okazj? widzie? m??czyzn?, który niós? na barana pó?torarocznego ch?opca przez ?wistówk? do Morskiego Oka. Dziecko wprawdzie spa?o ale wida? by?o, ?e jest zwyczajnie zm?czone ju? nie wspomn? o tym w jakiej pozycji by? jego kr?gos?up.
10060 21

Pierwszy dwutysi?cznik w Tatrach


Jaki by? wasz pierwszy dwutysi?cznik w tatrach ?
I kiedy go zdobyli?cie ?
9280 27

Lodowiec w Tatrach czyli LodowaPrze??cz-Kopa-Szczyt-Ko?


Sobota 2 IV 2011

Wg prognoz mia? by? pi?kny s?oneczny dzie?. I tak na tym si? sko?czy?o po dotarciu o 5 rano do Zakopanego, pada? deszcz Tatry raczej w chmurach.
Zabiera Bogdana /Brajan/ i jedziemy do Starego Smokowca.
Po dotarciu do Smokowca o 6 wyruszamy w kierunku Chaty Terego id?c do góry oblodzonym szlakiem.

Plan na dzisiaj to Lodowy Szczyt wyj?cie na Lodow? Prze??cz pó?niej Lodowa Kopa- Lodowy Szczyt i powrót przez Lodowego Konia.

8.40 docieramy do schroniska pustki kilka polaków oraz 5 S?owaków.
Pogoda jak narazie nie napawa optymizmem idziemy zje?? ?niadanie.

Jak si? pó?niej okazuje 6 Polaków te? idzie t? sam? drog?. Troch? zdziwienie bo ka?dy z nich ma tylko 1 czekan turystyczny, spodnie d?insy.

[br ...
9142 4

Giewont, Kozi Wierch - troch? zimy w Tatrach ;)


Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na moj? skromn? relacj? z ostatniego mojego dwudniowego pobytu w naszych pi?knych tatrach :-)

DZIE? PIERWSZY (NIEDZIELA)

5:00 rano pobudka tzn tak jakby, bo gdzie? ju? pisa?em, ?e tej nocy zasn?? mi si? nie uda?o ;-) , pierwsze co wyjrza?em za okno niebo czy?ciutkie wi?c nie pozosta?o nic innego jak tylko wyruszy? w drog?. Po godzinie by?em ju? gotowy i jakie? by?o moje zdziwienie gdy si? okaza?o, ?e po raz pierwszy w tym roku musia?em skroba? szyby w samochodzie. Ale upora?em si? z tym bez problemów i wyruszy?em w tras?. Tak ?e o godzinie 8:15 by?em ju? w Ku?nicach i tam drugie zaskoczenie, na drodze szklanka wi?c rozpocz?? si? taniec samochodem na lodzie. Na szcz??cie sytuacj? szybko opanowa?em i tu kolejne zdziwienie, parkingi p?atne w Ku?nicach jeszcze zamkni?te. Wi?c uda?o mi si? stan?? praktycznie najbli?ej Ku?nic jak to ...
9109 2

?rednio udany weekend w Tatrach ;)


Witam ponownie :-)

Tym razem "krótka" relacja z mojego ubieg?otygodniowego pobytu w tatrach.

Jak zwykle ju? zacz??o si? od tego, ?e za pó?no wsta?em (przyda?by si? kto? kto by mnie budzi? wcze?niej ;-) ). No ale có? w miar? szybkie pozbieranie si? i na 10:00 by?em w Ku?nicach na parkingu. Moim celem na dzisiejszy dzie? by?a prze??cz Zawrat i zej?cie drug? stron? przez Dolin? Pi?ciu Stawów Polskich do Morskiego Oka przez ?wistówk? albo do Wodogrzmotów Mickiewicza i do Palenicy, w zale?no?ci od czasu. Potem jakim? busem do Ku?nic na parking po samochód, no i do kwatery spa? ;)

A wygl?da?o to tak:
O 10:00 wyj?cie z parkingu i szybkie udanie si? w stron? Murowa?ca, tym razem z pocz?tku narzuci?em dosy? szybkie tempo.O 11:45 by?em ju? w tym s?ynnym miejscu ;-) ...
8257 13

Ma?go w Tatrach 15-21 lipca 2011


oto krótka fotorelacja

[poprawione przez skierka187 :-) ]

na miejscu przywitali mnie tradycyjnie "?apacze noclegów" i burza.
oto widok z balkonu ju? po burzysobota - 5 stawów, przej?cie obok Silkawy. Ze wzgl?du na s?ab? widoczno?? przej?cie przez szpiglasowy wierch przesuni?ty na rok nast?pny. Tym razem ?wistówka i MO.
niedziela - nieziemsko pi?kna - mo?na by?o oko nacieszy? panoram? szczytóww drodze na Polan? Rusinow? - zielony szlak - trasa z Wierchu Poroniec ( malowniczo polecam)widok z G?siej Szyi.
wtorek - W?wóz Krakówwej?cie do Smoczej Jamy ( szlak jednokierunkowy)


...
7897 4

Pierwszy Raz w Tatrach , nie ostatni.


Pierwszy dzie? urlopu

W tym roku na urlop wybrali?my si? do Zakopanego.
D?ugo wyczekiwana chwila nareszcie nadesz?a.
Spakowani ruszyli?my z domu o godzinie 3.00
Dojechanie zaje?o nam 7,5 godziny. Bez korków ale i bez po?piechu, na spokojnie. Na kwaterze byli?my o 10:30 ale po szybkim zniesieniu baga?y wybrali?my si? na podboje .

Nosal na rozruszanie ko?ci

Zaraz po zakwaterowaniu wybrali?my sie na pierwsze podboje Tatr
Jako pierwszy po podró?y na zdobycie i zasmakowanie górami poszed? Nosal.
Najpierw dostali?my si? do Ku?nic i dalej na szlak.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

10)


Wielka Krokiew - skocznia

Zaraz po zej?ciu ...
7789 16

23-25.03 - Joasia w Tatrach :))


Ten wypad by? wyj?tkowy bo po raz pierwszy pojecha?am z moim bratem oraz dlatego, ?e uda?o mi si? wyci?gn?? na niego Skierk? i Agusi?

Górskie "szale?stwo" :-P zacz??am w pi?tek 23 marca od Doliny Chocho?owskiej, z ambitnym planem wej?cia na Grzesia, ale jak to czasem bywa- z planów wiele nie zosta?o... zwa?ywszy, ?e wyruszy?am praktycznie od razu po przyje?dzie ( a mia?am za sob? 15 h podró? autokarem Wroc?aw-Warszawa-Zakopane) i zupe?nie zignorowa?am powa?n? kontuzj? kolana, któr? mam od miesi?ca :evil: ale to ca?a ja.....
Jednak do schroniska dosz?am i ju? nigdzie wi?cej nie mog?am pój?? :-(Beznadziejna przypad?o?? - od nadmiaru ?niegu nic nie widz? na oczy :mrgreen: st?d te mega gogle :-P ale ja je strasznie lubi?Poniewa? mieli?my poczeka? na Agusi?, która nas goni?a, to pozwoli?am sobie nawet na ...
7528 11

Pogoda w Tatrach beznadziejna... (15.01 i 28-29.01.2012)


W tatrach 4 stopie? zagro?enia lawinowego, ale kondycj? by trzeba by?o podtrzyma? w dodatku t?skno za górami wi?c do g?owy wpadaj? ró?ne pomys?y co by tu robi?, ?eby w domu nie siedzie? :-)

Za wiele opisywa? nie b?d? bo to nie Tatry ale przynajmniej zdj?cia i jakie? widoki zaprezentuj? a mo?e komu? si? spodobaj? ;-)

No wi?c gdzie mo?na pojecha? zamiast w Tatry :?:

Mo?na na przyk?ad wybra? si? w Beskid ?ywiecki na gór? zwan? Pilsko ;-) Nale?y tylko wybra? nieco lepsz? pogod?, bo my nie wybrali?my i by?o tak:


Na pocz?tku niewinnie si? zaczyna...


?niegu wsz?dzie pe?no...


Do schroniska ca?kiem fajnego zreszt?... dochodzi si? bez problemu w ?niegu po kolana :-)


Narciarze i snowboardzi?ci szalej?... my zreszt? te? ;-)
...
7429 10

Zbójnicy w Tatrach


No to by?oby naprawd? co?,fajna sprawa. Mam tylko nadziej?,?e tutaj podobnie jak w innych przypadkach,nie sko?czy si? tylko na planach i co? z tego b?dzie.
7336 1

M??czyzna z odmro?eniami znaleziony w Tatrach


Jako, ?e to forum o Tatrza?skie pozwol? sobie podnie?? tu temat m??czyzny znalezionego ostatnio w tatrach - mo?e kto? z odwiedzaj?cych forum go rozpozna:
http://www.tvn24.pl/-1,1734717,0,1,nadal-nie-wiadomo--kim-jest-znaleziony-w-tatrach,wiadomosc.html
:: ::
6598 2

Banikov - zima w Tatrach


Budzimy si? o 6 rano, przecieramy par? razy oczy ze zdziwienia. Za oknami b?oga rewolucja. Niczym machni?cie magiczn? ró?d?k?, niczym pi?kny sen... Znowu gdzie? na wschodzie wsta?o s?o?ce... Sporz?dzamy ?niadanie, ciep?? herbatk?, ?adujemy plecaki i opuszczamy nasz? przytulna chatk?. Na zewn?trz jest 7 stopniowy mróz...Niemo?liwy b??kit nas otula. Wierzcho?ki, które wczoraj ukrywa?y si? za liczn? otulin? chmur, majestatycznie wygl?daj? na nas z wy?szego poziomu. Upominaj?c, ?e nie b?d? dla nas tolerancyjne. B?d? nas ca?y czas pilnowa?, ukazuj?c przed nami coraz pi?kniejsze widoki. B?d? mie? na nas oko i w zale?no?ci od nas samych, zezwol? nam lub nie, wróci? do przytulnej chatki.


Docieramy do Adamculi, takiego malutkiego rozwidlenia. Nasz szlak odbija w tym miejscu w prawo. Jeszcze troch? asfaltu i wejdziemy w las. Czy wy równie? posiadacie odczucie, ?e w S?owackich tatrach drzewa s? smuk?e i proste, zbli?one ...
6346 2

7 dni w Tatrach


Witam,

Wybieramy si? z dziewczyn? w Tatry w terminie (19-26 lipiec). Prosi? bym o pomoc w wyborze szlaków. Do Tej pory mamy u?o?onych kilka tras ale nie wiem do ko?ca czy na pewno s? poprawne do przej?cia nie ma szlaków jednokierunkowych w przeciwnym kierunku itd.)

1. Ku?nice -> Kasprowy Wierch -> Kondracka Kopa -> Ma?o??czniak -> Przys?op Mi?tusi -> Gronik -> Krzeptówki (nocleg)

2. Palenica Bia?cza?ska -> Dolina 5 Stawów Polskich -> Szpiglasowa Prze??cz -> Morskie Oko -> Palenica Bia?cza?ska -> Krzeptówki (nocleg)

3. Kiry -> Jaskinia Mro?na -> Tomanowa Dolina ->Tomanowy Potok -> Chuda Prze??czka -> Cudakowa Polana -> Kiry -> Krzeptówki (nocleg)

4. Ku?nice -> Prze??cz Mi?dzy Kopami -> Czarny Staw G?siennicowy -> Karb -> Ko?cielec -> Karb -> Czerwone Stawki -> Hala G?sienicowa -> Prze??cz Mi?dzy Kopami -> Ku?nice -> Krzeptówki (nocleg)[br ...
5833 12

5 dni w tatrach po raz pierwszy


Witam wszystkich,
jestem nowa i szukam informacji oraz porad dotyczacych szlakow w tatrach.

Bede w Zakopanym od 25 do 30 kwietnia, mam zamiar zobaczyc jak najwiecej,
ktos moze mi pomoc w przygotowaniu tras , nie mam pojecia jaka spotkam pogode w tym okresie.

Jestem dosc aktywna ale nie alpinistka :-) wiec jezeli chodzi o trudnosc to najwyzej *** stopien

Chcialabym tez przenocowac chociaz jenda noc w schronisku, gdzie najlepiej?

dziekuje
5815 11

szukam taniego noclegu w tatrach ale poza zakopanem


Witam
Wko?cu po wielu latach zwiedzania ró?nych polskich gór da?em sie namówi? na wyjazd w Tatry ( zawsze je omoja?em ze wzgl?du na t?umy ) i poszukuje noclegu tylko niechce nocowa? w Zakopanem
Jak by mi kto? móg? doradzi? jak? mioejscowo?? wybra?
Moje wymagania co do miejscowo?ci s? nast?puj?ce
1 ?yby mijesowo?? ta by?a jednak jak najbli??j tatr i Zakopanego oraz z ?adnym widoczkiem na tatry
2 ?yby nie by?o w niej wilekich t?umów - ?eby by?o w maire cicho i spokojnie ale ?eby by?o gdzie wyj?c i pospacerowa? z dzieckiem i zje?c co? w klimatycznej tatrza?skiej knajpie
3 no i ?eby by?o w mair? tanio
Mo?e moje wymagania s? ogromne ale có? czego sie nie robi dla ?ony i dziecka ( osobi?ci wola? bym spa? w schroniskach )
Tak patrz?c na map? zwróci?em uwag? ...
5788 6

Tydzie? w Tatrach


Witam,
wybieramy si? w Tatry na tydzie?, 11.08-17.08 Jako, ?e to nasza pierwsza tam wizyta prosz? o pomoc. Wst?pnie ustali?am takie trasy:

1. dzie? (krótki, bo rano dopiero dojedziemy)
Zakopane-Kiry-Dolina Ko?cieliska-Mylna Jaskinia- W?wóz Kraków- PTTK na Hali Ornak (nocleg), opcjonalnie Smreczy?ski staw
2. dzie? (na rozgrzewk? :-) )
PTTK Hala Ornak- Tomanowa Dolina- Ma?o??czniak-Kondracka Kopa- Giewont- PTTK na Hali Kondratowej (nocleg)
3. dzie?
PTTK na Hali Kondratowej-Prze??cz pod Kop? Kondrack?- Kasprowy Wierch- Hala G?sienicowa- Czarny Staw G?sienicowy- Kozia prze??cz- Kozi Wierch- PTTK w Dolinie 5 Stawów Polskich (nocleg)
4. dzie?
PTTK w dolinie 5 stawów Polskich- Dolina 5 stawów- Szpiglasowa prze??cz- Morskie oko- odej?cie na K?p?- Wodogrzomowy Mickiewicza- PTTK w Dolinie Roztoki (nocleg)

T? metod? pozosta?y 3 dni. Zastanawiam si?, czy Doliny Roztoki nie zostawi? na wrzesie? a z Morskiego Oka nie i?? spa? w Chacie ...
4843 8


Statystyki wizyt
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Najlepsze Zakopane Forum
Pogoda Zakopane z serwisu

Tatry Forum