Zarejestruj sie! | Hasło ?
     
Zakopane Forum - Strona Główna » Tagi » swinica
Tematy oznaczone jako swinica
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

?winica


:: Wej?cie od Ku?nic przez Dolin? G?sienicow? i Zawrat na ?winic?
Na pocz?tku musimy dojecha? z Zakopanego do Ku?nic. W Zakopanem mo?na dojecha? tam z ka?dego przystanku za t? sam? cen? - 3z?. Kiedy dostaniemy si? do Ku?nic ruszamy niebieskim szlakiem (na pocz?tku kamienist? i ziemian? drog?) przez Bocza?. Po zdobyciu tego szczytu podej?cie b?dzie mniej strome i pojawi? si? pierwsze widoki. Teraz b?dziemy mieli widoki na skaliste Kopie?ce. Dalej, w?ród kosodrzewiny, przy ci?gle pi?knych widokach, b?dziemy szli na Wielk? Królow? Kop? 1531 m.n.p.m. Tutaj miniemy skrzy?owanie szlaków niebieskiego i ?ó?tego prowadz?cego do Doliny Jaworzynki. Po doj?ciu na Wielk? Królow? Kop? (jej szczytu nie zdobywamy, a przechodzimy tu? obok) w czasie 1h 50min, zaczniemy schodzi? bardzo widokowym, niebieskim szlakiem, do schroniska Murowaniec. Dotrzemy tu w 5min. W schronisku mo?na zje?? szarlotk?, któr? wielu turystów tu zachwala.

Drugi etap wyprawy to przej?cie 30min niebieskim szlakiem do Czarnego ...
29512 75

?winica, Zawrat, Orla Per? - Zim?


czy kto? z szanownych forumowiczów tam by? w zimie,
prosz? o opis, czas przej?cia, ew. dobre rady
9457 11

2 razy ?winica


Patrz?c na pogod? w piatek wieczór jak ?nieg sypa? to nawet nie przypuszcza?em ?e sobota przywita pi?knym bezchmurnym niebem.

Ale do rzeczy. Domy?laj?c si? ?e wszystko b?dzie zasypane postanowi?em ?e przejd? si? na ?winic?.
Doje?dzam do Zakopca i zabieram Grze?ka i p?dzimy do Ku?nic. 8.30 pustka na parkingu. Pakujemy si? do busa i do Ku?nic na kolejk? bo nie mam zamiaru depta? w ?niegu po kolana.
Oczywi?cie kolejka mia?a odjecha? punktualnie ale có? dosta?a tylko nag?ego 20 opó?nienia jak to PKL czy PKP.

W ko?cu Kasprowy pi?kne b??kitne niebo, zero wiatru ciep?o.


Nasz cel


Idziemy w kierunku Beskidu jest jeden plus kto? przed nami przedepta? szlak wiec nie jest najgorzej. Ale po do tarciu do Beskidu okazuje si? ?e koniec. Tury?ci ko?cz? wycieczk? krajoznawcz?.

...
7537 3

?winica i Ko?cielec 6 i 10.04.2012


Dawno tu nic ciekawego nie napisa?em wi?c dalej kontynuuj?c t? pass? nic ciekawego nie b?dzie ;-)

Mia?em sp?dzi? ca?e 3 dni w Tatrach od soboty do poniedzia?ku, niestety plan leg? w gruzach w czwartek wieczorem, wi?c pozosta? mi tylko wolny pi?tek i wtorek, tak te? postanowi?em to wykorzysta? :-)

Spontanicznie w pi?tek rano pojecha?em do Zakopanego, Tatr wida? nie by?o, wi?c nie do ko?ca chcia?o mi si? tam do góry wchodzi?. Wpad?em wi?c na pomys?, ?eby wjecha? sobie kolejk? na Kasprowy, mo?e stamt?d b?dzie chocia? jakie? góry wida? ;-). Po wjechaniu na gór? nie by?o najgorzej, chmury pode mn?, chmury nade mn?, przede mn? zreszt? te? :-P ale ogólnie tragedii nie by?o:

Momentami nawet si? przeja?nia?o, ...
6430 7

?winica (27.11.2011)


Witam wszystkich po przerwie i zapraszam do kolejnej mojej relacji z pobytu w naszych pi?knych Tatrach :-)

Wypad niestety jednodniowy, ale ostatnio do tego przywyk?em. Cel dosy? ?atwy i nieskomplikowany ze wzgl?du ju? nie najlepsz? pogod? i zalegaj?cy wy?ej ?nieg. Czyli ?winica od strony ?winickiej Prze??czy.

Wyszed?em z Ku?nic oko?o 7:30, pogoda nie najlepsza, tzn. niebo zachmurzenie, temperatura na minusie, ale mówi? sobie do Murowa?ca chocia? dojd? a potem zobaczymy co b?dzie dalej. Standardowo obra?em drog? przez Jaworzynk? i ju? po paru minutach zacz??o si? przeja?nia?, w zale?no?ci od tego w któr? stron? si? patrzy?o.

Po drodze znane wszystkim widoki:


Na Babi?...


Na Giewont...

Po czym popularne schody i wszystkim znajomy widok:Tutaj stwierdzi?em, ?e do schroniska nie ma ...
5929 8

Trasa w Tatrach na lato.


Witam wszystkich, Szukam porady od ludzi którzy w Tatrach zdarli niejedne buty. Planuj? na lato (gdzie? w lipcu) tras? w Tatrach, ale nie mam zbyt wiele tatrza?skiego do?wiadczenia. Trasa ma by? na ca?y dzie?. Plan jest by wyjecha? mo?liwie rano na Kasprowy, potem czerwonym szlakiem na ?winice. Ze ?winicy na Zawrat i niebieskim szlakiem w dó? do Doliny Pi?ciu Stawów. Z tamt?d, je?li kondycja dopisze, przej?cie przez ?wistowa Czub? i ?leb ?andarmeri do Morskiego Oka (jesli nie dopisze to zej?cie Dolin? Roztoki) i dalej w dó? na parking w Palenicy. Estymacja jest na okolo 8 godzin. Szczególnie by?bym wdzi?czny za uwagi; jak trudne jest podej?cie i zej?cie ze ?winicy a przede wszystkin o przej?ciu ze schroniska w Dolinie Pi?ciu Stawów przez ?wistow? Czub? do Morskiego Oka. Tak?e jak? strategi? przyj?? by uda?o si? wyjecha? rano na Kasprowy. Tu musz? si? przyzna? ?e kondycja fizyczna jest delikatnie mówiac ?rednia i pi?dziesi?tka ...
2377 1


Statystyki wizyt
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Najlepsze Zakopane Forum
Pogoda Zakopane z serwisu

Tatry Forum