Zarejestruj sie! | Hasło ?
     
Zakopane Forum - Strona Główna » Tagi » pomoc
Tematy oznaczone jako pomoc
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Prosz? o pomoc :)


Witam.

Jad? z trójk? znajomych w Tatry od 23.07.
Jest to mój pierwszy raz, gdy organizuj? wszystko sama. Od dzieci?stwa je?dzi?am z rodzicami w góry, ale nie musia?am si? niczym przejmowa?, bo wszystko za?atwiali rodzice: noclegi, wy?ywienie, trasy, itd. :)
Teraz przysz?a pora na mnie.
Mam ma?y problem z wyborem tras. Jest nas trójka osób w wieku 17-18 lat (ja jestem najm?odsza, no ale có?.. :roll: ) o raczej nie najlepszej kondycji. W dodatku, najprawdopodobniej tylko ja b?d? dysponowa?a porz?dnymi traperami, reszta b?dzie mia?a ze sob? adidasy. Osoby, które ze mn? jad? w górach ostatni raz by?y w dzieci?stwie lub gimnazjum. Ja je?d?? z rodzicami niemal co roku, ale takim super-ekstra-piechurem to jednak nie jestem. :P Nie porywam si? na Ko?cielca, Orl? czy ?winic? i dot?d wybiera?am takie trasy, by nie mie? ?a?cucha w r?kach i jak na razie nie czuj? si? ...
10765 16

Pomoc dla nowicjuszki w wyborze trasy :)


Witam kochani! Forum czytam od d?u?szego czasu i postanowi?am poprosi? Was o rad?. Mam nadziej?, ?e nie za?miecam.
Jak si? domy?lacie kocham Tatry i mog? pozwoli? sobie na wypad tylko 3 dniowy w najbli?szym czasie.
1 dzie? chc? si? rozgrza? (pomin? Giewont, nie mam ochoty sta? w kolejkach;)). Mo?e co? doradzicie? Chcia?abym i?? mo?e na Zawrat, ?winic? ale chcia?am unikn?? trasy na hal? G?sienicow? i na 5 Stawów (na tych dwóch by?am ostatnio i chcia?abym przej?? innymi). Jakie? podpowiedzi?

W drugi dzie? planuj? wypad na Skrajny Granat: zainspirowa?am si? tymi wskazówkami z pewnej strony:

"Zdecydowanie warto tu d?u?ej poby?, tym bardziej, i? dalsza droga mo?liwa tylko Orl? Perci?. Proponowana p?tla wycieczkowa to Skrajny Granat - Zadni Granat - Hala G?sienicowa (naj?atwiejszy wariant, co nie znaczy, ?e banalny). "


I tu pytanie. Jak tam wej??, ?eby nie ...
8653 20

prosz? o pomoc w wyborze


Witajcie wiem ?e to mój pierwszy post tutaj i podobne tematy by?y ju? nieraz poruszane ale mo?e jednak mi pomo?ecie wybra? gdzie powinni?my pój?c na pocz?tek przygód z w?drówk? po naszych górach?

Sprawa ma si? tak, ?e w zasadzie nie mamy ?adnego przygotowania w górskich w?drówkach, a i jest problem z by?? ju? kontuzj? nogi wi?c ?atwo nie b?dzie...

chcieliby?my odwiedzi? ciekawe miejsca ale w miar? ?atwo dost?pne... wybieramy si? za tydzie? na 3-4 dni... par? rzeczy z zabytków itp w okolicy samego Zakopanego ju? widzieli?my...

my?leli?my nad dolink? jak?? albo nad wej?ciem na Nosal, ale czy Nosal nie b?dzie za ci?zki na peirwszy raz?

jeste?cie nam w stanie pomóc w wyborze?
8383 18

Trasy na wakacje! pomoc w doborze1


Witam, jak ju? pisa?em w innym temacie 3 sierpnia startuje na urlop do okolic Zakopanego. W tym temacie chcia?bym zapozna? si? z waszymi opiniami o danych szlakach, pomocy w wyborze trasy itp itd. Zebrane informacje chcia?bym sobie potem wydrukowa? aby pomaga?y mi one na trasie.

Jednego dnia chcia?bym si? wybra? nad Morskie oko, chcia?bym jednak i?? tak? drog? aby zobaczy? na trasie wodogrzmoty Mickiewicza oraz wodospad SIKLAWA. Z tego co czyta?em wycieczk? zaczynamy normalnie na trasie Morskiego oka a potem schodzimy na jaki? inny szlak. Moje pytania czy to wszystko jest oznaczone jakie? tabliczki itp itd ?? Czy potem jest mo?liwo?? od tego wodospadu i?? nad morskie oko jakim? szlakiem czy trzeba si? cofa? do asfaltówki ?? Start chyba z palenicy bia?cza?skiej, tu kolejne pytanie od startu do powrotu do palenicy jaki orientacyjnie czas takiej wycieczki i poziom trudno?ci ?? dzi?kuje za wszystkie opinie :) Dodam ?e ...
8149 7

[16.06-30.06] Pro?ba o pomoc


Witajcie,
W sumie to specjalnie dla tego tematu zarejestrowa?em si? na forum :) Chcia?bym poprosi? was o pomoc w wyborze tras/miejsc które warto zwiedzi?, zobaczy? w Zakopanym i okolicach. Dlaczego pisz? ju? teraz ? Dlatego, ?e pó?niej nie b?d? mia? czasu na siedzenie i planowanie ca?ej wycieczki. Wi?c mo?e przejd? do szczegó?ów.
Mam ju? wykupiony nocleg w Ko?cielisku, nie wa?ne gdzie dok?adnie, reklamy nie b?d? robi?. Tak jak w temacie mój pobyt zaczyna si? 16 czerwca, a ko?czy 30 czerwca. Jako, ?e pochodz? z pó?nocy (dok?adnie z Gda?ska) prosz? was o pomoc. W górach by?em dos?ownie raz, jako ma?y kajtek, a na dodatek na 4 dni, wi?c za du?o nie zobaczy?em i prawie nic nie pami?tam. Co chcia?bym zobaczy? ? Nie wiem sam, próbowa?em poszuka? czego? w internecie, ale tego jest na prawd? mnóstwo, wi?kszo?? informacji jest ma?o pomocnych, ma?o czytelnych. Ma?o jest jakichkolwiek map. Ale wracaj?c co ...
7975 6

Pomoc w doborze praktycznie wszystkiego ;)


Witam wszystkich, chcia?bym uzyska? ma?? pomoc od bardziej do?wiadczonych ludzi jakimi jeste?cie WY...

Otó? w tym roku po raz pierwszy wybra?em si? w Tatry ze znajomymi co prawda z 8 osób, które pojecha?y zosta?o nas tylko 3, poniewa? reszta mia?a do?? chodzenia po górach ju? po pierwszym dniu, ale nie o tym chcia?em tutaj pisa?...

Chodzi mi o to, ?e pokocha?em Tatry nawet pomimo z?ej pogody któr? mieli?my praktycznie przez ca?y pobyt i chcia?bym tam wraca? jak najcz??ciej. W mojej g?owie narodzi? si? pomys?, ?eby ka?dego miesi?ca z wyp?aty wydawa? 300-400z? na wszystko co b?dzie mi w nich potrzebne tzn. g?ównie mam na my?li jakie? wygodne spodnie/spodenki, bielizna, koszulki, kurtki, plecak blablabla ogólnie ubiór i wszystkie inne rzeczy potrzebne do wype?nienia plecaka. Przez ostatnie par? dni przegl?dam internet czytam ró?ne fora i widz?, ?e jest tego bardzo du?o, dlatego pomy?la?em ?e zg?osz? ...
7885 10

Pomoc w zrobieniu trasy


Witam ;)
Potrzebuj? pomocy. Wraz ze znajomymi wybieramy si? w lipcu do Zakopanego. Zaznaczyli?my sobie na mapie miejsca, do których chcieliby?my dotrze?. Pomóg?by kto? w u?o?eniu trasy? Jeste?my pocz?tkuj?cy, a Tatry odwiedzamy po raz pierwszy.

wi?c tak, wybrali?my: Giewont, Guba?ówka, Krupówki, Morskie Oko, Kasprowy Wierch, Dolina Ko?cieliska, Dolina Pi?ciu Stawów, Wielka Krokiew, Wodospad Siklawa, Hala G?sienicowa, Sarnia Ska?a i Rysy(oczywi?cie tylko zobaczy?:P).

W gr? wchodz? oczywi?cie jakie? wyci?gi itd. Je?li po drodze by?o by co? wartego uwagi te? prosz? o tym wspomnie?.

Mieszka? b?dziemy w centrum, na ul. Kornela Makuszy?skiego. Pobyt planujemy na 6 dni, z tym, ?e pierwszego dnia przyje?d?amy popo?udniu, a ostatniego wyje?d?amy rano.

Bardzo prosz? o pomoc!

Pozdrawiam
5641 7

Ko?cielisko - Pomoc dla psów.


Witam. To mój pierwszy post na tym forum i mo?liwe, ?e komu? si? on nie spodoba, ale chc? poruszy? temat bardzo dla mnie wa?ny.

Wczoraj spaceruj?c po Ko?cielisku odwiedzili?my pewne ranczo. Chcieli?my popatrze? jak dziewczynka uczy si? jazdy na kucu i na samym wej?ciu/wje?dzie doznali?my szoku. Du?e skoml?ce psy w ma?ej, mokrej klatce z podkulonymi, trz?s?cymi si? ?apami, przemoczonymi tak pewnie od XXX dni. Na ca?ej powierzchni klatki by?a ka?u?a, bo pewnie i tam te biedne zwierzaki si? za?atwiaj?. Paskudny zapach, jakby od rozk?adaj?cego si? mi?sa. Ludzie! Miejcie troch? serca. Wczoraj by?o strasznie zimno, wia? wiatr.
Bierzecie pod opiek? zwierz?ta to zapewnijcie im godne warunki: cho? troch? wi?ksz? powierzchni? "wybiegu" (je?li mo?na to tak w ogóle nazwa?) i to, ?eby mia?y sucho szczególnie w takie dni jak wczoraj.

Je?li czyta to kto?, kto mo?e jako? wp?yn?? na los i ?ycie tych ...
4954 5

pomoc przy zar?czynach


Witajcie!
Na poc??tku pa?dziernika przyje?d?am na tydzie? z dziewczyn?. Chc? si? jej o?wiadczy? w?a?nie tutaj, oboje si? nie mo?emy doczeka?. :D Potrzebuj? pomocy w zoorganizowaniu bryczki, pochodni, stolika i dwóch krzese?. Oraz miejsce jaka? polana z dala od ludzi z widokiem na góry. Znacie kogo? kto móg?by mi pomóc. Wszystkie szczegó?y konkretnie ju? telefonicznie.
Je?eli znacie jak?? osob? lub firm? by?bym wdzi?czny.
Samemu te? da?bym rad? po przyje?dzie, ale wol? mie? ju? wszystko szybciej gotowe
Pozdrawiam
3193 1

Potrzebna pomoc w ustaleniu zaginionego


Witam, zarejestrowa?em si? na tym forum, poniewa? potrzebuj? pomocy kogo? miejscowego.

Mam koleg? zamieszka?ego w Zakopanem. Od 29 grudnia nie ma z nim ?adnego kontaktu. On jest do?? aktywnym internaut?. Ma swoj? nieruchomo?? wystawion? na sprzeda? w Zakopanem, wi?c wy??czony telefon i brak aktywno?ci internetowej zaniepokoi? mnie do?? znacznie. Kontakt z jego matk? jest podobny - telefon stacjonarny równie? jest wy??czony.

Policja na razie nie przyjmuje oficjalnie ode mnie zg?oszenia, poniewa? nie jestem rodzin?.

Prosi?bym Was o napisanie mi informacji - jaka firma ochroniarska jest zatrudniona do ochrony Biedronki przy ulicy Jagiello?skiej 18. Mój kolega by? zatrudniony w tej firmie.

Biedronka nie podaje mi ?adnych danych ani numeru telefonu do swojego sklepu zas?aniaj?c si? ochron? danych.

Chcia?bym ustali? w pierwszej kolejno?ci, czy kolega pojawi? si? w pracy od 28 grudnia. Je?li nie, porusz? niebo i ...
1933 1


Statystyki wizyt
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Najlepsze Zakopane Forum
Pogoda Zakopane z serwisu

Tatry Forum