Zarejestruj sie! | Hasło ?
     

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: rysy

Rysy
Autor Wiadomość
kamiltatry Wiek: 32
Dołączył: 26 Lut 2012
czyli 3820 dni temu

Posty: 288
Tematy: 9
Otrzymał 8 piw(a)
Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-03-27, 23:16   

bocian napisał/a:
W tym roku to pewnie przez ca?y czerwiec b?dzie ?nieg na Rysach, niestety

Hmm... jeszcze nie wiadomo. Zima na Rysach i tak by? powinna, wi?c przed?u?aj?ca si? zima poza górami raczej nie ma wi?kszego znaczenia. Bardziej liczy si? pokrywa ?nie?na (bywa?a ju? wi?ksza ni? teraz). Poza tym istotne s? warunki pogodowe w maju i w czerwcu. To po zimnym maju 2004, na ?omnicy (2634 m n.p.m.) pokrywa ?nie?na utrzyma?a si? przez ca?y czerwiec (wi?c chyba wtedy na Rysach ?nieg te? d?ugo zalega?)...
bocian napisał/a:
W zesz?ym najlepiej by?o i?? na ten szczyt pod koniec wspomnianego miesi?ca, gdy? na pocz?tku lipca zesz?a lawina gruzowa, jak wiemy.

Jeszcze przed ko?cem lipca 2012 z powrotem otworzyli szlak... dodatkowe utrudnienia zwi?zane z t? lawin? nie by?y du?e (w paru miejscach "przerwy" w szlaku - mieszanka ziemi i ma?ych kamyczków)...
bocian napisał/a:
W ogóle móg?by kto? mi wyt?umaczy?, czemu szlak na Rysy umieszczono w kategorii "Szlaki trudne i niebezpieczne"? Przecie? on si? niewiele ró?ni od wej?cia na Giewont albo Szpiglas z Pi?tki. Przede wszystkim d?u?ej idzie si? po tych ?a?cuchach

Wg mnie jednak jest spora ró?nica... W porównaniu do wej?cia na Giewont, czy te? Szpiglasowy Wierch - wej?cie na Rysy wi??e si? z wi?kszymi trudno?ciami kondycyjnymi (wy?sza wysoko?? n.p.m. + wi?ksza suma podej?? do pokonania). Poza tym s? wi?ksze trudno?ci i zagro?enia terenowe (D?ugi Piarg i Kocio? pod Rysami - np. d?ugo zalegaj?ce firny i istotne ryzyko spadania kamieni, a przy s?abej widoczno?ci ?atwiej zej?? ze szlaku ni? np. w rejonie Giewontu). Oprócz tego wi?ksza ekspozycja i trudno?ci techniczne chyba jednak równie? wi?ksze (nieznacznie, ale jednak... w dodatku odcinek z trudno?ciami technicznymi d?u?szy)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
bocian 


Dołączył: 21 Mar 2013
czyli 3431 dni temu

Posty: 68
Tematy: 2
Skąd: Radom
Wysłany: 2013-03-29, 16:14   

Wymagania kondycyjne ju? pomi?my. Ja oczywi?cie zdaj? sobie spraw?, ?e na Rysach na pewno trudniej, ale s? to nieznaczne ró?nice. Ludzie g?ównie uznaj? t? tras? za trudniejsz? od wspomnianych, gdy? po prostu bardzo d?ugo podchodzi si? po tych ?a?cuchach. Szpiglas i Giewont to takie niejako skróty Rysów.

I masz racj?, ?e jest nadzieja, ?e w maju b?dzie stosunkowo ciep?o i pokrywa ?nie?na si? nie utrzyma.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
kamiltatry Wiek: 32
Dołączył: 26 Lut 2012
czyli 3820 dni temu

Posty: 288
Tematy: 9
Otrzymał 8 piw(a)
Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-03-30, 03:46   

bocian napisał/a:
Ja oczywi?cie zdaj? sobie spraw?, ?e na Rysach na pewno trudniej, ale s? to nieznaczne ró?nice.

Mo?na tak uzna?, w ko?cu np. najbardziej wymagaj?ce szlaki tatrza?skie (Orla Per? i Gra? Rohaczy) wg skali taternickiej mog? by? uznane za jedynie ?atwe przej?cia ;-) Jednak dla porównania poszczególnych szlaków turystycznych chyba warto przyj?? jak?? inn? skal?, wg której do?? niebezpieczny szlak taki jak wej?cie na Rysy od polskiej strony nie b?dzie w tej samej grupie co wej?cie na Giewont...

bocian napisał/a:
Ludzie g?ównie uznaj? t? tras? za trudniejsz? od wspomnianych, gdy? po prostu bardzo d?ugo podchodzi si? po tych ?a?cuchach. Szpiglas i Giewont to takie niejako skróty Rysów.

Hmm... ka?dy mo?e mie? swoje ró?ne odczucia (zw?aszcza, ?e zale?? od ró?nych czynników - warunki, pogoda, dyspozycja dnia, do?wiadczenie, itd.). Wg mnie Rysy (od polskiej strony) s? bardziej wymagaj?ce nie tylko przez d?ugo?? odcinka z trudno?ciami technicznymi. Je?li ju? porównywa? w ten sposób, to bardziej zastanawia?bym si? nad wej?ciem na ?winic? przez ?winick? Prze??cz - tam równie? jest sporo ?a?cuchów, a poziom trudno?ci niezbyt wysoki nawet jak na tatrza?ski szlak turystyczny...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
bocian 


Dołączył: 21 Mar 2013
czyli 3431 dni temu

Posty: 68
Tematy: 2
Skąd: Radom
Wysłany: 2013-04-03, 16:37   

No jasne, s? pewne "sporne szlaki", je?li chodzi o ich trudno??. Ja osobi?cie Rysy traktuj? na równi z wej?ciem na ?winic? od ?winickiej Prze??czy, pomijaj?c rzecz jasna, t? jedn? pó?k?. ;)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Majkel Wiek: 34
Dołączył: 22 Lip 2012
czyli 3674 dni temu

Posty: 26
Tematy: 0
Skąd: Chojnice
Wysłany: 2013-04-28, 13:46   

Mo?na podyskutowa? na temat trudno?ci szlaków, ale ile osób tyle opinii ;-) Jak dla mnie to stawianie na równi wej?cia na Giewont z Rysami to troch? nadu?ycie i chyba wi?kszo?? osób si? ze mn? zgodzi :-) Osobi?cie lubi? si? bawi? w takie porównania i w mojej skali wy?ej wymienione trasy przy podobnej pogodzie porówna?bym tak:
Rysy od MOKA 7/10
?winica od ?winickiej Prze??czy 6/10
Giewont 4/10
Moja ocena zawiera trudno?ci techniczne, ekspozycj? i trudno?ci kondycyjne :mrgreen:
Pozdrawiam
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
bocian 


Dołączył: 21 Mar 2013
czyli 3431 dni temu

Posty: 68
Tematy: 2
Skąd: Radom
Wysłany: 2013-05-02, 11:21   

Jestem kontrowersyjny:D,cho? mocno si? nie zrozumieli?my, ale to ju? inna para kaloszy. A jakby? oceni? Ch?opka?
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Majkel Wiek: 34
Dołączył: 22 Lip 2012
czyli 3674 dni temu

Posty: 26
Tematy: 0
Skąd: Chojnice
Wysłany: 2013-05-02, 12:45   

Tu mo?e niektórych zaskocz?, ale Ch?opek ma u mnie równie? 7/10 :-P Czemu tylko tyle?
Otó? by?em na tym szlaku w 2010 roku z 12 letnim kuzynem i ani on, ani tym bardziej ja nie mi?li?my ?adnych problemów na tej trasie. Wej?cie na Kazalnic? mimo, ?e praktycznie bez sztucznych u?atwie? nie by?o jako? trudne, ekspozycja te? nie jaka? wielka, galeryjka ciekawa ale bez trudno?ci. Mo?e ten szlak wydawa? mi si? ?rednio trudny bo robi?em go 2 dni po Orlej gdzie by?o du?o ciekawiej technicznie i bardziej lufiasto :mrgreen: tak czy inaczej szlak na Ch?opka stoi u mnie na tym samym poziomie co Zawrat - ?winica, Rysy czy Zawrat od Hali G. W tym roku planuj? od?wie?y? sobie t? tras? + mo?e co? wy?ej jak pogoda pozwoli :mrgreen: ale nie s?dz?, by jako? drastycznie zmieni?a si? moja opinia na temat trudno?ci tego szlaku ;-)
Co do Twojej kontrowersyjno?ci to przegl?daj?c Twoj? stron? natrafi?em na jedn? kontrowersj? :mrgreen:
Mianowicie chodzi mi o opis przej?cia przez Kozi? Prze??cz. Napisa?e?, ?e od strony Doliny 5 Stawów jest znacznie trudniej ni? od Hali G?sienicowej (z czym oczywi?cie si? zgadzam w 100%) a mimo to obie trasy maj? u Ciebie po 4 gwiazdki? :shock:

Pozdrawiam
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
bocian 


Dołączył: 21 Mar 2013
czyli 3431 dni temu

Posty: 68
Tematy: 2
Skąd: Radom
Wysłany: 2013-05-13, 13:41   

Majkel napisał/a:

Co do Twojej kontrowersyjno?ci to przegl?daj?c Twoj? stron? natrafi?em na jedn? kontrowersj? :mrgreen:
Mianowicie chodzi mi o opis przej?cia przez Kozi? Prze??cz. Napisa?e?, ?e od strony Doliny 5 Stawów jest znacznie trudniej ni? od Hali G?sienicowej (z czym oczywi?cie si? zgadzam w 100%) a mimo to obie trasy maj? u Ciebie po 4 gwiazdki? :shock:

Pozdrawiam


Oj, u nas nie jest, ?e jak jakie? szlaki maj? tyle samo gwiazdek, to s? na pewno tak samo trudne. Fakt, ?e mogli?my stworzy? wi?ksz? skal? ocen, ale wydawa?o nam si?, ?e to b?dzie ju? nieczytelne. Dlatego w opisach zawarte jest dok?adne wyja?nienie trudno?ci.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Zakopaneo 


Dołączył: 24 Kwi 2013
czyli 3398 dni temu

Posty: 29
Tematy: 0
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-07-08, 14:40   

Trudno?? szlaków to wzgl?dne pojecie,dla ka?dego oznacza co innego,podobnie jak samo oznakowanie. I?? na Kazalnice z 12 latkiem na Kazalnice to albo szczyt odwagi albo czego? innego:) To pozostawiam do indywidualnej oceny ka?dego z nas,bo jak pisz?- ka?dy inaczej wyobra?a sobie stopie? trudno?ci,to subiektywne odczucie.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Zakopiak 


Dołączył: 08 Lip 2013
czyli 3322 dni temu

Posty: 17
Tematy: 0
Skąd: Zakopane
Wysłany: 2013-07-08, 20:51   

Ale chyba nie polecamy Rysów osobom, które po raz pierwszy przyjecha?y do Zakopanego.
A niestety coraz wi?cej jest takich przypadków :roll:
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Apartamenty 


Dołączył: 04 Cze 2013
czyli 3356 dni temu

Posty: 96
Tematy: 0
Skąd: Zakopane
Wysłany: 2013-12-21, 09:46   

W takim razie jest to g?upota,tym bardziej od strony polskiej,pr?dzej od s?owackiej gdzie w mojej opinii to podej?cie jest ?agodniejsze. Dla kogo? kto pierwszy raz jest w Tatrach mo?na wybra? naprawd? kilka o wiele ciekawszych szlaków.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Natalia 


Dołączyła: 14 Cze 2014
czyli 2982 dni temu

Posty: 5
Tematy: 0
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-06-14, 11:54   

Jak aktualnie wygl?daj? podej?cie na Rysy? Du?o ?niegu zosta?o czy mo?na ?mia?o wyj?? w nocy bez obaw?
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
kamiltatry Wiek: 32
Dołączył: 26 Lut 2012
czyli 3820 dni temu

Posty: 288
Tematy: 9
Otrzymał 8 piw(a)
Skąd: Kraków
Wysłany: 2014-06-16, 20:38   

Natalia napisał/a:
Jak aktualnie wygl?daj? podej?cie na Rysy? Du?o ?niegu zosta?o czy mo?na ?mia?o wyj?? w nocy bez obaw?

Na mocno zacienionym odcinku wej?cia na Rysy od polskiej strony nadal zalega bardzo du?o starego, twardego, przeobra?onego ?niegu (firn). Pr?dko tam nie zniknie.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Statystyki wizyt
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - manga
Najlepsze Zakopane Forum
Pogoda Zakopane z serwisu

Tatry Forum