Zarejestruj sie! | Hasło ?
     

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: bez, przewodnika, tatry

W Tatry bez przewodnika?
Autor Wiadomość
tvtatry 


Dołączył: 20 Sie 2011
czyli 3758 dni temu

Posty: 2
Tematy: 1
Skąd: stryn
Wysłany: 2011-09-12, 09:35   W Tatry bez przewodnika?

www.tvtatry.pl

Pos?owie za? co? przeoczyli? Ja jestem zdania ?e grupy bez przewodników wchodzi? na szlaki nie powinny. Raz dla bezpiecze?stwa dwa ?e bez przewodnika wiele si? nie dowiedz?. Jasne, powiedzie? mo?na, ?e przepis by? by przewodnikom kiese nabija?... Ale to chyba by?o raczej podyktowane zdrowym rozs?dkiem...
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Ewyo Wiek: 37
Dołączyła: 03 Sie 2010
czyli 4140 dni temu

Posty: 674
Tematy: 8
Otrzymał 17 piw(a)
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2011-09-12, 17:17   

Nie do ko?ca si? zgodz?. Uwa?am, ?e po ni?szych szlakach grupy bez przewodników spokojnie mog? si? porusza?, dwa wystarczy odpowiednio zorientowana osoba w grupie i nie trzeba wydawa? pieni?dzy na przewodnika
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
jabol Dołączył: 06 Cze 2010
czyli 4198 dni temu

Posty: 607
Tematy: 15
Otrzymał 27 piw(a)
Skąd: Katowice
Wysłany: 2011-09-13, 14:30   

Ewyo napisał/a:
Nie do ko?ca si? zgodz?. Uwa?am, ?e po ni?szych szlakach grupy bez przewodników spokojnie mog? si? porusza?, dwa wystarczy odpowiednio zorientowana osoba w grupie i nie trzeba wydawa? pieni?dzy na przewodnika


ju? to widz? :mrgreen:
grupy szkolne pod opiek? pani od geografii
uwa?aj?cej si? za przewodnika
miejmy nadziej? ?e do przysz?ego sezonu
wycieczkowego kto? to poprawi
bo jak nie to kolejna katastrofa jakby zaprogramowana
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
jabol Dołączył: 06 Cze 2010
czyli 4198 dni temu

Posty: 607
Tematy: 15
Otrzymał 27 piw(a)
Skąd: Katowice
Wysłany: 2011-09-13, 19:11   

Marco napisał/a:
Je?li pani od geografii ma du?e do?wiadczenie w turystyce górskiej i zna dobrze Tatry, a jej grupa uczniów jest zdyscyplinowana i niezbyt liczna, to nie widz? w tym nic z?ego. Sam znam tak? "pani? od geografii", której ?mia?o powierzy?bym w?asne dziecko.

ju? byli tacy co powierzyli
cyt:
"Marcin Pietraszewski 2006-04-18
Dwa lata wi?zienia w zawieszeniu na cztery oraz zakaz organizowania i prowadzenia wycieczek oraz obozów m?odzie?owych wymierzy? we wtorek katowicki s?d Miros?awowi Szumnemu, nauczycielowi geografii. 28 stycznia 2003 r. poprowadzi? on na Rysy jedenastoosobow? grup? licealistów. Kilkaset metrów od szczytu o?miu z nich porwa?a lawina, wszyscy zgin?li pod zwa?ami ?niegu
51-letni Miros?aw Szumny to do?wiadczony alpinista i nauczyciel geografii w tyskim Liceum im. Kruczkowskiego. 28 stycznia 2003 roku poprowadzi? na Rysy jedenastu licealistów. Kiedy byli kilkaset metrów od szczytu, lawina porwa?a o?miu uczestników wyprawy. Wszyscy zgin?li pod zwa?ami ?niegu. Ratownicy TOPR-u szukali ich cia? a? do wiosny. To by? najtragiczniejszy wypadek w polskich Tatrach.

Wczoraj przed katowickim s?dem zako?czy? si? proces w tej sprawie. S?dziowie nie mieli w?tpliwo?ci, ?e Szumny, zabieraj?c m?odzie? w góry, dopu?ci? si? wielu zaniedba?, czym nieumy?lnie sprowadzi? niebezpiecze?stwo dla zdrowia i ?ycia uczestników wyprawy.

- Nie posiada? uprawnie?, aby prowadzi? tak du?? grup?, zlekcewa?y? pogarszaj?c? si? pogod? i mia? ?wiadomo??, ?e cz?onkowie wyprawy s? niedostatecznie przeszkoleni w poruszaniu si? w po górach w trudnych warunkach - wylicza?a wczoraj s?dzia Urszula Kasperek-Jajszczok, wymierzaj?c nauczycielowi kar? dwóch lat wi?zienia w zawieszeniu na cztery. Dodatkowo przez ten czas nie b?dzie on móg? organizowa? ani prowadzi? wycieczek, obozów i wypraw z udzia?em m?odzie?y.

S?d nie wykluczy?, ?e trzy lata temu Szumny uleg? presji m?odzie?y, która koniecznie chcia?a zdoby? Rysy. - Jednak to na nim spoczywa? obowi?zek zapewnienia uczniom bezpiecznego powrotu do domu - podkre?la?a s?dzia Kasperek-Jajszczok.

Ubrany w koszul?, krawat i marynark? nauczyciel, który przez wiele miesi?cy po tragedii leczy? si? psychiatrycznie, wys?ucha? wyroku z opuszczon? g?ow?. Potem bez s?owa komentarza, z turystycznym plecakiem na ramieniu, wyszed? z s?du. Nie chcia? rozmawia? z dziennikarzami. - O wszystko pytajcie mojego adwokata - powiedzia?.

?aden z obserwatorów procesu nie ma jednak w?tpliwo?ci, ?e prze?omowe w tej sprawie by?y dramatyczne wyja?nienia, jakie tydzie? temu Szumny z?o?y? w s?dzie. Nieoczekiwanie przyzna? wtedy, ?e wychodz?c w góry z m?odzie??, mia? ?wiadomo??, i? mo?e zej?? lawina. Wcze?niej twierdzi?, ?e nie pope?ni? ?adnych b??dów.

- Teraz wiem, ?e nie powinienem ich wtedy prowadzi? w góry - mówi? skruszony nauczyciel. - Nie by?o pogody, która dawa?aby poczucie bezpiecze?stwa - doda?.

Adam Maty?kiewicz, który w lawinie straci? dwóch synów, nie ukrywa? zadowolenia z tego, ?e nauczyciel w ko?cu przyzna? si? on do winy. - Nie pytajcie mnie jednak o wybaczenie. Niech mu sumienie wybaczy - stwierdzi?.

Zadowolony by? tak?e mecenas Marek Lesiak, obro?ca geografa. - Ten proces mia? odpowiedzie? na pytanie, jak kara? ludzi za wypadki w górach. Na szcz??cie uda?o si? nam wykaza?, ?e to nie mój klient spowodowa? lawin? - podkre?la? adwokat. Doda? jednak, ?e ta tragedia nie by?a wy??cznie wynikiem b??dów jednego cz?owieka. Jego zdaniem win? ponosz? te? osoby odpowiedzialne w górach za bezpiecze?stwo. Chodzi mu przede wszystkim o ratowników TOPR-u, którzy b??dnie mieli oceni? zagro?enie lawinowe. - Mam nadziej?, ?e oni te? wyci?gn? z tej sprawy odpowiednie wnioski - doda? mecenas Lesiak. "


koniec cytatu, a je?li pani od geografii tak dobrze zna Tatry to zawsze mo?e przyst?pi? do egzaminu przewodnickiego

I aby by?a jasno?? - nie reprezentuj? tutaj lobby przewodnickiego
ale kilka lat temu pomaga?em w?a?nie takiej grupe z pani? nauczycielk?
w g?stej mgle zej?? z Czerwonych Wierchów i mog? powiedzie? ?e mieli
wtedy naprawd? du?o szcz??cia
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
PIWO
[Usunięty]

Tematy: 221
Wysłany: 2011-09-13, 19:14   

Cytat:
Je?li pani od geografii ma du?e do?wiadczenie w turystyce górskiej i zna dobrze Tatry,

A jak to sprawdzisz ? B?dziesz ka?demu nauczycielowi robi? test pisemny z topografii Tatr ?

Podobno Nauczyciel który prowadzi? licealistów na Rysy tez si? zna? i co ?
  
 
 
jabol Dołączył: 06 Cze 2010
czyli 4198 dni temu

Posty: 607
Tematy: 15
Otrzymał 27 piw(a)
Skąd: Katowice
Wysłany: 2011-09-13, 19:22   

annawidera5 napisał/a:
Doliny Ko?cieliskiej, trzeba by?o mie? przewodnika - g?upota - jak dla mnie :!:

naturalnie ?e g?upota, ju? by? taki przypadek ?e grupa m?odzie?y polaz?a
do Jaskini Mylnej, bez latarek ale podobno mieli ze sob? kilka zapalniczek :mrgreen:
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
jabol Dołączył: 06 Cze 2010
czyli 4198 dni temu

Posty: 607
Tematy: 15
Otrzymał 27 piw(a)
Skąd: Katowice
Wysłany: 2011-09-14, 08:39   

Marco napisał/a:

Nie przekona?e? mnie Janusz, nadal podtrzymuj? to co napisa?em w moim wcze?niejszym po?cie !

nie by?o moim zamiarem przekonywanie kogokolwiek,
gdybym jednak mia? dziecko w wieku szkolnym
jad?ce na wycieczk? w Tatry tylko pod wodz? nauczycielki lub nauczyciela
to prawdopodobnie nie wyrazi?bym zgody na taki wyjazd
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Ewyo Wiek: 37
Dołączyła: 03 Sie 2010
czyli 4140 dni temu

Posty: 674
Tematy: 8
Otrzymał 17 piw(a)
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2011-09-14, 18:39   

rozpisujemy si? na temat wycieczek szkolnych - ale o ile si? nie myl? przepis dotyczy? ka?dej grupy (chyba, ?e si? myl? - wyprostujcie mnie) - wi?c grup z?o?onych z grupy doros?ych znajomych rówe?
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
jabol Dołączył: 06 Cze 2010
czyli 4198 dni temu

Posty: 607
Tematy: 15
Otrzymał 27 piw(a)
Skąd: Katowice
Wysłany: 2011-09-15, 12:01   

annawidera5 napisał/a:
ju? grupa 10-cio osobowa musi mie? przewodnika.

niekoniecznie,
przepis dotyczy grup zorganizowanych
przyk?adowo przez:
- buiro podró?y
- zak?ad pracy
- jednostk? o?wiatow? itp.

np. zlot forumowy nie musi mie? przewodnika
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Start.Zakopane Dołączył: 01 Cze 2011
czyli 3838 dni temu

Posty: 230
Tematy: 0
Otrzymał 2 piw(a)
Skąd: Zakopane
Wysłany: 2011-09-29, 09:48   

Wszystko zale?y od szlaku jaki wybierzemy oraz poziomu do?wiadczenia danej grupy. Nie wszystkie musz? mie? przewodnika,a niektóre nawet nie chc?. Mówimy utaj o "lu?nej grupie" nie tej zorganizowanej.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
przems Wiek: 109
Dołączył: 11 Wrz 2011
czyli 3736 dni temu

Posty: 65
Tematy: 3
Otrzymał 4 piw(a)
Skąd: warszawa
Wysłany: 2011-10-15, 12:21   

http://polskalokalna.pl/w...ach,1708717,220

nieodleg?e u?atwienia dla w?drowników, z czasem wszyscy za?api? si? na nowy "update" na szlakach ;)
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Ewyo Wiek: 37
Dołączyła: 03 Sie 2010
czyli 4140 dni temu

Posty: 674
Tematy: 8
Otrzymał 17 piw(a)
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2011-10-15, 13:15   

Fajna inicjatywa. Nie wiem, czy np. dla mnie takie informacje s? potrzebne, bo i tak po prostu korzystam z mapy, ale dla kogo? kto jej nie ma - ciekawy pomys?.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
przems Wiek: 109
Dołączył: 11 Wrz 2011
czyli 3736 dni temu

Posty: 65
Tematy: 3
Otrzymał 4 piw(a)
Skąd: warszawa
Wysłany: 2011-10-15, 13:31   

3. jeszcze lepsza alternatywa zapyta? o drog? kole?anki z owymi mapami :mrgreen:
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Statystyki wizyt
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Najlepsze Zakopane Forum
Pogoda Zakopane z serwisu

Tatry Forum